European MS Foundation / MSfonden's allmänna arbete

European MS Foundation / MSfonden's allmänna arbete

Var med i kampen för en bättre livssituation för dem som lever med MS! Tillsammans gör vi skillnad!

Sprid budskapet, dela dina bilder, starta insamlingar och skänk intäkterna till kampen för alla med MS. Varje litet steg, även det i tanken, är ett steg i rätt riktning!

196 827 kr
Insamlat


28
Insamlingar

494
Gåvor